Useful words

ENGLISH
POLISH
PRONUNCIATION
GOOD MORNING/ GOOD AFTERNOON
DZIEŃ DOBRY
JAYNE-DOH -BRIH
GOOD EVENING
DOBRY WIECZÓR
DOH-BRIH VYEH CHOOR
HELLO/BYE
CZEŚĆ
CHESHCH
GOODBYE
DO WIDZENIA
DOH VEE- DZE -NYA
EXCUSE ME
PRZEPRASZAM
PSHE- PRAH -SHAM
YES
TAK
TACK
NO
NIE
NYEH
PLEASE
PROSZĘ
PROH -SHEH
THANK YOU
DZIĘKUJĘ
JEHN- KOO -YEH
I UNDERSTAND
ROZUMIEM
RO- ZOO -MYEM
I DON’T UNDERSTAND
NIE ROZUMIEM
NYEH RO- ZOO -MYEM
I DON’T KNOW
NIE WIEM
NYEH VYEM
WHAT
CO
TSOH
WHERE
GDZIE
GD JEH
HOW
JAK
YAK
HOW MUCH
ILE
EE -LEH
TICKET
BILET
BEE -LET
STREET
ULICA
OO- LEET -SAH
WHERE IS … NAME OF THE STREET?
GDZIE JEST ULICA …?
GD JEH YEST OO- LEE – TSAH……..?
MY NAME IS
NAZYWAM SIĘ
NAH-ZY VAM SHEH
WHERE’S THE TOILET?
GDZIE JEST TOALETA?
GD JEH YEST TOALETAH?
SMALL
MAŁY
MA -WIH
BIG
DUŻY
DOOZH -IH
CANTEEN
STOŁÓWKA
STO- WOOV -KAH
CINEMA
KINO
KEE -NOH
SHOPS & SERVICES
POLISH
PHARMACY
APTEKA
TRAVEL AGENCY
BIURO PODRÓŻY
DENTIST
GABINET STOMATOLOGICZNY
GENTS
DLA PANÓW
LADIES
DLA PAŃ
RAILWAY STATION
DWORZEC KOLEJOWY
HAIR DRESSER
FRYZJER
INFORMATION
INFORMACJA
EXCHANGE/BUREAU DE CHANGE
KANTOR
CASHIER/TICKET OFFICE
KASA
CAFE
KAWIARNIA
DOCTOR, CLINIC
LEKARZ, PRZYCHODNIA LEKARSKA
ICE CREAM
LODY
DEPARTURE
ODJAZD
FRUIT
OWOCE
EMERGENCY
POGOTOWIE RATUNKOWE
ARRIVAL
PRZYJAZD
RESTAURANT
RESTAURACJA
SHOP
SKLEP
GROCERY
SPOŻYWCZY
CANTEEN
STOŁÓWKA
CLOAK ROOM
SZATNIA
HOSPITAL
SZPITAL
VEGETABLES
WARZYWA
ENTRANCE
WEJŚCIE
EXIT
WYJŚCIE

We envision a world where anyone, anywhere can transform their life by accessing the world’s best learning experience.

Latest News

Coordinates of this location not found
Skip to content